Zasady pomocy humanitarnej i przykazania PAH

 

Działając na miejscu pamiętajcie o 10 przykazaniach Polskiej Akcji Humanitarnej

1. Bądźmy solidarni
2. Dzielmy się i szanujmy
3. Beneficjant może zrobić to sam
4. Nie potęgujmy anarchii
5. Rozbudzajmy ducha inicjatywy
6. Twórzmy fundament zaufania
7. Zrozumienie pomaga
8. Zmniejszajmy dystans
9. Jesteśmy tu tylko chwilę
10. Pozostawmy ślad

1.2.1