Podział klastrowy

Pomoc humanitarna organizowana jest w podziale na klastry. Każda organizacja działa w wybranych klastrach (obszarach).

W tym przypadku zajmiecie się klastrami WASH (specjalizującym się w dostępie do wody i zapewnieniu odpowiednich warunków sanitarnych)

i NFI (dystrybucja przedmiotów, które nie są żywnością).

 

1.2.1