Omówienie kraju

mapa sudanu

 

Data powstania: 9 lipca 2011
Okoliczności powstania: odłączenie od Sudanu na mocy porozumienia z rządem sudańskim po długotrwałej wojnie domowej.
Terytorium: 619 745 km² (2 razy większe od Polski)
Liczba ludności: ok. 11 milionów ludzi (ok.3 razy mniej niż w Polsce).
Stolica państwa: Dżuba
Krajobraz: kraj pokryty jest głównie przez lasy tropikalne, tereny bagienne i sawanny. Z południa na północ, przecina go Nil, przepływając przez stolicę państwa.


Główne surowce naturalne Sudanu Południowego:
ropa naftowa, ruda żelaza, rudy miedzi, rudy chromu, rudy cynku, wolfram, srebro i złoto. 60% dochodu narodowego pochodzi z wydobycia ropy naftowej


 

 

Kraj podzielony jest na 10 stanów.
Ludność: kraj zamieszkuje około 60 grup etnicznych,
z których największe to: Dinka (35,5%), Nuerowie (15,6%), Azande (6,6%), Bari (4,7%).
Religia: 60,5% obywateli jest wyznawcami chrześcijaństwa, 32,9% wyznaje tradycyjne religie plemienne.
Język urzędowy: angielski
Mieszkańcy utrzymują się głównie z pracy w sektorze związanym z wydobyciem ropy naftowej oraz z rolnictwa i pasterstwa. (dane Banku Światowego, 2015)
Waluta: funt południowosudański (SSP) (1USD=3,2 SSP)

kryzys humanitarny

1.2.1