Kryzys humanitarny

 

Data kryzysu humanitarnego: koniec 2013 roku

Charakter kryzysu: walki między grupami etnicznymi Dinka i Nuerami

Przyczyny kryzysu: Próba ujednolicenia systemu politycznego- prezydent próbował wprowadzić swoich ludzi na najważniejsze stanowiska w kraju. Konflikt ma także związek z zaszłościami etnicznymi.

Skutki kryzysu: Strach przed toczącymi się walkami i pogarszająca się sytuacja humanitarna sprawiły, że prawie 2 mln osób zostało przesiedlonych w wyniku walk w północnych stanach kraju, kolejne 293 tys. uciekło do krajów sąsiadujących, głównie Etiopii, Ugandy i Kenii.

1.2.1