Koordynacja pomocy

Oto dane zaprezentowane na spotkaniu koordynującym prace organizacji pomocowych pracujących w stanie Jonglei przez przedstawicieli OCHA (organizacji koordynującej działania):

W rejonie wsi Toch w hrabstwie Fangak (stan Jonglei) pojawiła się duża grupa uchodźców wewnętrznych. Nastąpiło to z powodu przejęcia przez jedną ze stron konfliktu części terenów kontrolowanych do tej pory przez drugą. Wioski zostały zniszczone, ludzie uciekli z tym co mieli do Toch. To osoby, które uciekły ze swoich domów i trafiły w rejon wsi Toch z uwagi na fakt, że jest tam stosunkowo bezpiecznie i nie prowadzone tam są działania wojenne (teren jest trudno dostępny dla wojsk z uwagi na pobliskie rzeki i bagna).

Początkowo otrzymali oni wsparcie lokalnej społeczności, ale drastycznie zwiększająca się liczba przybyszy (chodzą pogłoski o liczbie 17.000 osób), sprawiła, że prawdopodobnie potrzebna jest zewnętrzna pomoc.

Postanowienia za spotkania:

Organizacje zgadzają się co do potrzeby wysłania w ten region zespołu, który dokona dokładnego rozeznania sytuacji i potrzeb.

1.2.1