Wasze zadania

Jesteście Zespołem Reagowania Natychmiastowego (ERT) Polskiej Akcji Humanitarnej w Sudanie Południowym. Wasze zadania to:

– dokonanie rozeznania terenu, na którym wystąpił kryzys,

– oszacowanie potrzeb,

– zorganizowanie odpowiedniej pomocy na miejscu.

PAMIĘTAJCIE! Powinniście pomóc jak największej liczbie osób, ale nie zapominajcie o jakości pomocy!

Polish Humanitarian Action (PAH) has been active in South Sudan since 2006. In December 2013 a violent conflict exploded, forcing people to abandon their homes and to flee both internally and abroad. To respond to that situation PAH set up an Emergency Response Team, allowing us to reach with our help wherever it is needed, in the areas of WASH (Water Hygiene and Sanitation) and NFIs (Non Food Items). Photo by Maciej Moskwa / TESTIGO DOCUMENTARY

1.2.1